صدورپروانه ها
منو اصلی
صفحه اصلي > نظارت و اعتباربخشی اموردرمان > صدورپروانه ها 
صدورپروانه ها
   دانلود : آیین نامه تاسیس آزمایشگاه           حجم فایل 655 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکز سوء مصرف مواد           حجم فایل 140 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکز جراحی           حجم فایل 152 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس بیمارستان           حجم فایل 140 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس درمانگاه           حجم فایل 95 KB