وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

همایش کشوری مراقبت وسلامت  

رشت-بزرگراه شهید بهشتی-دانشکده پرستاری ومامایی- 3 , 4 اسفند 90

 

www.ibpphc.ircphd.nkums.ac.ir   


پنجمین کنگره بین المللی بهداشت،درمان ومدیریت بحران درحوادث وبلایا

5الی7بهمن 90سالن همایشهای رازی

 http://congress5.basijmed.ir 

 


 دومین سمیناره بین المللی کاهش بارسوانح ترافیکی
 20 الی21 اسفند - 90 - شیراز

http://health-policy.ir 


 اولین همایش بین المللی سوختگی
17-19اسفند 90 - سالن همایشهای رازی -  

 

 www.tums-brc.ir

 


اولین کنگره بین المللی تولدوسلامت زنان

23-25بهمن 90 - اهواز

  http://www.bwh.ir 


سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
12لغایت14اردیبهشت 91- ساری- مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم(ص)
 

 
دومین کنگره بین المللی وچهارمین همایش ملی بارداری ایمن
26الی28بهمن90- سالن همایشهای امام علی- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

http://sbmu.ac.ir 


 شانزدهمین کنگره سالیانه تازه های باروری وناباروری
3-5بهمن ماه 91 -   سالن امام خمینی دانشگاه شهیدبهشتی   

 

 www.endometriosis.avicenna.ac.ir

 


سمینار بین المللی * امید *

19آذرماه 91 -   مرکزهمایشهای بین المللی صدا وسیما

شماره تماس برای ثبت نام :88059430-88059431